Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 05 2019

cranniesofsoul
19:38
6507 04f9 500
Reposted frometernaljourney eternaljourney viamuladhara muladhara
cranniesofsoul
19:38
cranniesofsoul
19:38
Wiesz, co od kilku miesięcy dzieje się w mojej głowie? Od stanu otępienia przechodzę w maksymalną chęć życia. Potrafię obudzić się przerażona i za kilka godzin mieć wszystko w dupie. Jednego dnia myślę, że najważniejsze jest tu i teraz, a drugiego wpadam w panikę, że jednak nic już nie będzie takie samo
— Piotr C. "BRUD"
Reposted frompanikea panikea viamaladziewczynka maladziewczynka
cranniesofsoul
19:38
1366 0a8a
cranniesofsoul
19:38
cranniesofsoul
19:35
cranniesofsoul
19:16
Kocha się tego, komu najbardziej pragnie się opowiadać.
— Joanna Bator
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viablackheartgirl blackheartgirl

March 04 2019

cranniesofsoul
06:35
8255 ce18
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vialaluna laluna
cranniesofsoul
06:34
4884 a61e 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek vianikotyna nikotyna
cranniesofsoul
06:34
3955 436f 500
Reposted from4777727772 4777727772 vianikotyna nikotyna
cranniesofsoul
06:29
Otwórz się. Wpuść do swojego serca kogoś, kto rozumie Ciebie, Twoje poczucie humoru, Twoją muzykę, Twoje marzenia.  Nie umawiaj się z kimś, kto zamyka Ci oczy na cud, jakim są Twoi przyjaciele, Twoja rodzina i Ty sam. Znajdź kogoś, kto sprawia, że się uśmiechasz, śmiejesz i bujasz w obłokach przez całą drogę do domu.
— Regina Brett "Jesteś cudem. 50 lekcji jak uczynić niemożliwe możliwym"
Reposted fromxalchemic xalchemic viacountingme countingme
cranniesofsoul
06:29
Nie chciałabym być najpiękniejszą kobietą świata, nie chciałabym być idealna, dystyngowana, wspaniała czy wzorowa. Chcę być pasjonująca...
— N. Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viacountingme countingme
cranniesofsoul
06:29
Brak mi głębokiego wewnętrznego przekonania, że istnieje w życiu coś, do czego zostałem stworzony.
— Podróżniczka D.Gabaldon
Reposted fromM-M M-M viacountingme countingme
cranniesofsoul
06:28
cranniesofsoul
06:28
6840 ce1a 500
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viacountingme countingme
cranniesofsoul
06:28
Reposted fromweightless weightless viacountingme countingme
cranniesofsoul
06:27
cranniesofsoul
06:27
7316 350d
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
cranniesofsoul
06:26
7967 9ae2
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
cranniesofsoul
06:26
Ludzie nie czytają książek do końca, nie zmywają talerzy po obiedzie, nie rozwieszają mokrych ręczników, przed pójściem spać nie składają ubrań, okna myją raz do roku, odkurzają raz w miesiącu, oglądają zagraniczne filmy z polskimi napisami i wierzą, że nauczą się obcych języków, śpią do 11:00 a.m., potrafią nie wychodzić przez dwa dni pod rząd z domu, wierzą we wszystkie depresje i reklamy, nie są w stanie wymienić prostopadłych i równoległych ulic do ich ulicy, nie potrafią ani znaleźć pracy, ani jej rzucić, w głowie mają wytatuowane ,,nie wiem'' i nic z tym nie robią.
I ci ludzie chcą być szczęśliwi... ja pierdolę. 
— niewiemchybanena.soup.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl