Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 08 2019

cranniesofsoul
15:57
Miłość ma tylko jeden warunek
że ciągle będziesz biegł
Może nie będziesz musiał biec
Może pozwoli ci iść.
A jeśli przestaniesz
z powodu
Jak ty to mówisz „sensu”
Jak ty to mówisz „lat”
zabierze
równik, południk i biegun
zostanie ci goły świat.
— Andrzej Poniedzielski
Reposted fromheavencanwait heavencanwait
cranniesofsoul
15:55
4478 3e25
Reposted fromsavatage savatage viaRudeGirl RudeGirl
cranniesofsoul
15:53
9067 6615 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viajamaicanbeat jamaicanbeat
cranniesofsoul
15:53

October 07 2019

cranniesofsoul
09:25
1301 df8f 500
Reposted fromnyaako nyaako viadoubleespresso doubleespresso
cranniesofsoul
09:25
Jest coś we wspólnym sypianiu. Nie mam na myśli seksu, ale zwykły sen. Wczoraj, po wielkiej burzy, zdenerwowany wyszedł z domu, zapalił papierosa i wrócił. Włączyliśmy film, utuliłam go, jako, że tylko tak mogłam pomóc. A on usnął. Zwyczajnie usnął jak mały chłopiec zmęczony całodzienną zabawą. Nigdy wcześniej nie widziałam go tak bezbronnego i tak spokojnego. Zmienił pozycje, ale przytulił do siebie moja rękę, pózniej - policzek do czubka mojej głowy. I gdy ja zasnęłam w oczekiwaniu, całował mnie w czoło za kazdym razem gdy się poruszyłam. I zrozumiałam, że tak naprawdę chyba nie da się być pewnym czyjejś miłości, dopóki się z kimś nie zaśnie, albo dopóki ktoś nie zaśnie przy tobie. We śnie wykonujemy akcje bezwarunkowo i tylko one mogą potwierdzić ludzkie więzi. Do tego, uważam, że zasypianie przy kimś to akt absolutnej ufności bo nie ma stanu, w którym jest się bardziej bezbronnym.
— Katarzyna Biegańska
Reposted fromxalchemic xalchemic viadoubleespresso doubleespresso
cranniesofsoul
09:24
cranniesofsoul
09:24
9250 022d
Reposted fromRowena Rowena viadoubleespresso doubleespresso
cranniesofsoul
09:24
2205 8dde 500
Reposted fromretro-girl retro-girl
cranniesofsoul
09:22
2537 1a2a
cranniesofsoul
09:21
4325 6a65
Reposted fromretro-girl retro-girl
cranniesofsoul
09:10
Posiadanie miliona znajomych nie jest cudem.
Cudem jest mieć kogoś, kto stanie obok Ciebie, gdy milion innych będzie przeciwko Tobie.
— znalezione
Reposted fromheavencanwait heavencanwait
cranniesofsoul
09:10
4325 6a65
Reposted fromretro-girl retro-girl
cranniesofsoul
09:10
4326 cac0 500
Reposted fromretro-girl retro-girl

October 05 2019

cranniesofsoul
10:58
8198 c02d
Reposted fromBabson Babson viajamaicanbeat jamaicanbeat
cranniesofsoul
10:57
3401 e5b4 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viamefir mefir
cranniesofsoul
10:57
cranniesofsoul
10:57
2485 531f 500
Reposted fromcalifornia-love california-love viamefir mefir
cranniesofsoul
10:56
9048 9780 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viamefir mefir
cranniesofsoul
10:55
6014 1103 500
Reposted fromhagis hagis vialifeless lifeless
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl