Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 20 2019

cranniesofsoul
21:58
7946 7b35
Reposted fromrubinek rubinek viablackheartgirl blackheartgirl
cranniesofsoul
21:56
cranniesofsoul
21:53
Czyste sumienie jest najlepszą poduszką do spania.
— Marek Hłasko
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaTewi Tewi
cranniesofsoul
21:53
2539 9821 500
Reposted fromsoftboi softboi viablackheartgirl blackheartgirl
cranniesofsoul
21:47
5103 1cee 500
Reposted fromnyaako nyaako viablackheartgirl blackheartgirl

May 27 2019

cranniesofsoul
07:55
7879 39fc 500
Anna Ciarkowska 
Reposted fromhormeza hormeza viaTewi Tewi
07:53
Gdy rozmyślasz o życiu musisz pamiętać o dwóch rzeczach: żadna ilość poczucia winy nie naprawi błędów przeszłości i żadna ilość nerwów nie jest w stanie zmienić przyszłości.
Reposted fromdivi divi viablackheartgirl blackheartgirl
cranniesofsoul
07:49
7716 8426 500
Reposted fromMadristas Madristas viamefir mefir
cranniesofsoul
07:49
Związek z odpowiednią osobą to wolność, a nie ograniczenie.
— Beau Taplin
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viamefir mefir
cranniesofsoul
07:48
3684 ace5 500
Reposted fromalexandersmith8805 alexandersmith8805 viamefir mefir
cranniesofsoul
07:48
Kto urodził się z podwyższoną wrażliwością wie, jak trudno jest przełknąć życie. I wszystko, absolutnie wszystko pożera nas. W całości.
Reposted fromohmarilyn ohmarilyn viamefir mefir
cranniesofsoul
07:46
Ja oczywiście nie jestem ponura jak noc. Ale cały czas w jakimś napięciu - jakbym jechała złym pociągiem.
— Tove Jansson
Reposted frompeasorela peasorela viamefir mefir
cranniesofsoul
07:46
5449 a44d
Reposted fromwallofsalt wallofsalt viamefir mefir
cranniesofsoul
07:44
Reposted fromFlau Flau viamefir mefir
cranniesofsoul
07:34
Przy niewłaściwej osobie będziesz wiecznie błagać o uwagę, czas i zainteresowanie. Odpowiednia osoba ofiaruje Ci to wszystko tylko dlatego, że Cię kocha.
— Rafał Wicijowski
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viamefir mefir

May 05 2019

cranniesofsoul
10:30
3478 7456 500
Reposted fromtfu tfu viamacka123 macka123
10:21
3709 feed
cranniesofsoul
10:21
7719 372c

March 05 2019

cranniesofsoul
19:38
6507 04f9 500
Reposted frometernaljourney eternaljourney viamuladhara muladhara
cranniesofsoul
19:38
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl