Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 18 2017

cranniesofsoul
19:53
A co to byłaby za miłość, gdyby kochającego nie było stać na trochę poświęcenia.
— Andrzej Sapkowski "Miecz przeznaczenia"
cranniesofsoul
19:52
Mimo wszystkich sporów i złych chwil, zostaniesz Tą, którą najbardziej kocham.
— Marek Hłasko
Reposted fromyourtitle yourtitle viajamaicanbeat jamaicanbeat
19:52
8336 af4f 500
Reposted fromsexygoodies sexygoodies viajamaicanbeat jamaicanbeat
cranniesofsoul
19:51
5835 6918
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl
cranniesofsoul
19:51
9261 b6ce 500
Reposted fromspring-flow spring-flow vialaluna laluna
cranniesofsoul
19:50
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir vialaluna laluna
cranniesofsoul
08:00
Reposted frombluuu bluuu viaclerii clerii
08:00
2754 100c 500

like-fairy-tales:

By: Sveta | sdamiani

Reposted fromtosiaa tosiaa viaclerii clerii
cranniesofsoul
08:00
4119 2cd4
Reposted fromsassenach sassenach viaclerii clerii
cranniesofsoul
08:00
Reposted frombluuu bluuu viaclerii clerii
cranniesofsoul
07:59
Nie ma przyjaźni po rozstaniu
„Zrywam z tobą, ale zostańmy przyjaciółmi”. („Twój pies zdechł, ale możesz go sobie zatrzymać. Ostrzegam, trochę śmierdzi”).
Nie ma przyjaźni w związku, gdzie jedna osoba rzuciła drugą. Między nimi są tylko złudzenia.
— Piotr C. pokoleneikea.com
Reposted frompanikea panikea viajamaicanbeat jamaicanbeat
cranniesofsoul
07:58

August 16 2017

20:18
3182 48c5 500
Reposted fromtayfun tayfun viajamaicanbeat jamaicanbeat
cranniesofsoul
20:11

Wiem jak ułożyć rysy twarzy 
by smutku nikt nie zauważył.

— Wisława Szymborska
cranniesofsoul
20:10
Musimy nauczyć się żyć chwilą obecną. Jeśli za często myślimy o przeszłości, męczymy samych siebie wyrzutami sumienia i rozżaleniem. Jeśli zbyt wiele oczekujemy od przyszłości, zaczynamy żyć w świecie iluzji. Jedyne, co jest naprawdę warte naszego trudu, to żyć pełnią życia tu i teraz...
— Guillaume Musso – Wrócę po ciebie
cranniesofsoul
20:07
Nigdy nie płacz przez kogoś, kto nie zapłacze przez Ciebie.
— Gemma Burges – Miłość i chaos w Nowym Jorku
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl

August 14 2017

cranniesofsoul
08:34
3621 8ea9 500
Reposted fromoutoflove outoflove vialaluna laluna
cranniesofsoul
08:34
- Wiem, zachowuję się irracjonalnie. Mam w sobie coś takiego… – Zamyślił się na chwilę. – Mam w sobie coś, czego nie umiem kontrolować. Skłonność do samozagłady. Jakaś ponura cząstka mnie samego niszczy wszystko, co dobre w moim życiu, szepcząc, że nie jestem tego wart.
— Martin Sixsmith
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaaks aks
cranniesofsoul
08:33
Gdy się człowiek porządnie i długo wypłacze, na ogół robi mu się lepiej, nawet jeśli okoliczności nie zmieniły się ani na jotę.
— Lemony Snicket, Przykry początek
Reposted fromSabela Sabela viaaks aks
cranniesofsoul
08:31
Dobry pocałunek czujesz między udami.
Reposted fromlluca lluca viaclerii clerii
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl